Akupunktio

Akupunktio on alkujaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomuoto, joka soveltuu parhaiten kipujen lievitykseen. Sitä voidaan käyttää osaana fysioterapiaa hoidettaessa  tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja: niska-hartiaseudun kipuja, pitkittyneitä nilevkivuja tai selkäkipua. Myös migreenin tai ääreishermostoperäisten kipujen hoidossa voidaan käyttää akupunktiota.

Akupunktiossa asiakasta käsitellään neuloilla tarkoin määritellyistä ihon pisteistä. Hoito on kivutonta ja turvallista. Akupunktiota annetaan yleensä 3-5 hoitokerran sarjoina ja hoitokerranpituus on noin 30min.

Suomessa akupunktiota antavat Suomen akupunktiolääkäreiden kouluttamat erikoiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit.

Akupunktio järvenpää