Tuki- ja liikuntalelinten fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit keskittyvät henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua sekä yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Omatoimisharjoittelulla on myös tärkeä merkitys tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Lähtökohtana on aina asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden poistamiseksi. Käytännön hoito-keinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten nivelen mobilisaatio, manipulaatio sekä pehmytkudoskäsittelyt, joilla helpotetaan akuuttia kipua ennen harjoitteluterapiaan siirtymistä.

Ortopedinen manuaalinen terapia