Leikkausten jälkeinen kuntoutus

Leikkauksien ja tapaturmien jälkeinen fysioterapia on tärkeä osa kuntoutumista, jonka tavoitteena on toiminta- ja suorituskyvyn mahdollisimman optimaalinen palautuminen.

Yksilöllisen leikkauksen tai tapaturman jälkeisen fysioterapian aikataulutuksessa huomioidaan aina kudoksen paranemisen vaiheet ja käytössämme olevat ajanmukaiset kuntoutusprotokollat varmistavat, että kuntoutuksen toimenpiteet ja harjoitteet sopivat parhaalla mahdollisella tavalla kulloiseenkin kuntoutusvaiheeseen.

Leikkauksen jälkeinen fysioterapia voidaan aloittaa pian operaation jälkeen ja se voi sisältää alkuun liikehoidon lisäksi esimerkiksi kivun- ja turvotuksen hoitoa, jonka hoitoon tarkoitetun GameReady kylmäkompressio hoitolaiteen vuokraaminen meiltä kotikäyttöön on myös mahdollista.

Fysioterapiassa kuntouttavissa harjoitteissa ja kotiharjoittelussa edetään aina yksilöllisesti nousujohteisesti vähitellen kuormitusta lisäten ja varmistaen esim. suorituskykytesteillä tavoitteiden saavuttaminen ennen seuraavaan kuntoutusvaiheeseen siirtymistä. Oikein suunniteltu ja hyvin toteutettu fysioterapia  ennen ja jälkeen leikkauksen nopeuttavat merkittävästi kuntoutumista ja tukevat näin leikkauksen jälkeistä toipumista.

Leikkausten ja tapaturmien jälkeiseen fysioterapiaan  perehtyneiden fysioterapeuttiemme mielestä myös yhteistyö ja esim. palautteen antaminen kuntoutuksen etenemisestä leikanneelle lääkärille ovat tärkeitä toimintatapoja kuntoutusprosessin toteutuksessa.