Alaraajojen fysioterapia

Jalan ongelmiin erikoistunut fysioterapeutti suorittaa alaraaja-analyysin, jolla testataan jalkaterän, nilkan, polven ja lonkan liikeradat. Samalla tarkistetaan nivel­siteiden tuki-ja lihasvoima sekä alaraajojen ja selän yhteistoiminta. Tehdyn analyysin perusteel la fysiotera­peutti saa tarpeelliset tiedot alaraajojen ongelmista ja voi tarvittaessa muotoilla asiakkaalle mahdollisimman yksilöl liset pohjalliset. Pohjalliset korjaavat jalkojen virheasentoa, vähentävät kipua ja parantavat lihasten toimintakykyä.

Hoito-ohjelma saattaa sisältää myös manuaalista kä­sittelyä, erilaisia kivunhoitoja sekä yksilöllisen kuntoutus- ja seurantaohjelman. Kun alaraajatutkimukseen tullaan lääkärin lähetteellä, kuuluvat tutkimukset ja hoito Kelan korvauksen piiriin.

Jal kojen virheasennot ovat yleisiä, ja niistä kärsii jopa 45–50 % suomalaisista. Virheasennot ovat perinnöllisiä tai syntyneet ajan myötä. Kovat, tasaiset alustat ja jalki­neet passivoivat jal katerämme lihaksia, joiden tehtävä on tukea kaaria ja pitää jalka oikeassa asennossa.