Neurologinen kuntoutus

NEUROLOGINEN KUNTOUTUS tukee liikuntakykyä.

Neurologinen fysioterapia on tarkoitettu keskushermoston tai ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Sen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan toiminta- ja liikkumiskykyä sekä tukea näin kuntoutujan selviytymistä arjentoimissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Lähtökohtaisesti neurologinen fysioterapia perustuu uudelleen oppimiseen ja kuntoutujan kanssa laadittuun terapiasuunnitelmaan ja yksilöllisiin tavoitteisiin. Neurologinen fysioterapia kohdennetaan aina kuntoutujan yksilölliseen oirekuvaan ja elämäntilanteeseen , joten aktiivisen kuntoutuksen toteutusmuodot voivat vaihdellen toteutua yksilöterapia-, koti- tai alasterapiakäynteinä  ja terapia voi  sisältää muun muassa toiminnallisia harjoituksia, liikkumisen harjoituksia, lihaskunnon ja liikkuvuuden harjoituksia sekä kipukuntoutusta.

Harjoitustilamme on suunniteltu erityisesti vaikeavammaisten kuntoutukseen.  Siellä on mm. kattokisko, johon kiinnitettäviä turvavaljaita käyttäen kuntoutuja voi turvallisesti tehdä kävelyharjoituksia tilassa liikkuen. 

Neurologisen fysioterapian asiantuntijoina fysioterapeuttimme omaavat vankan kokemuksen ja yhteistyöverkostot.

Meille neurologiseen kuntoutukseen voi hakeutua Kelan myöntämällä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä, sairaanhoitopiirin tai kunnan myöntämällä maksusitoomuksella tai itse maksavana asiakkaana, jolloin erillistä maskusitoomusta tai lähetettä ei tarvita.