Sonopalpaatio / Ultraäänikuvantaminen

SONOPALPAATIOLLA tarkkuutta fysioterapeuttiseen tutkimiseen.

 
Sonopalpaatiota eli realiaikaista ultraäänikuvantamista voidaan käyttää kliinisen tutkimisen tukena fysioterapian alkutilannetta määriteltäessä paikallisesti rakenteita ja niiden toimintaa esim olkapään tai polven toiminntaa arvioitaessa.  Ultraäänikuvantamisella  saadaan tarkemi kuva kudosten tilasta, jolloin fysioterapian tavoitteet ja hoitomenetelmät sekä harjoittelu pystytään myös optimoimaan asiakkaan tilanteen mukaisiksi. Lisäksi kuvantamalla voidaan seurata  esim. pehmytkudosvammoissa kudoksen paranemista tarkemmin fysioterapiajakson aikana.
 
Ultraäänikuvantamista voidaan myös käyttää apuna harjoitteiden ohjauksessa asiakkaille, sillä kuvantamisella havainnollistetun lihasten realiaiakaisen toiminnan näkeminen auttaa usein  asiakasta kohdentamaan harjoittelua tarkemmin haluttuun lihakseen ilman kompensatoorista toimintaa. Tämä on esim. selän kuntoutuksessa merkityksellistä, jotta vartalon syvien tukilihasten aktivaation sekunninmurto-osan viive saadaan poistumaan ja poikittaisen vatsalihaksen toiminta normalisoitumaan.
 
Kokemuksemme mukaan ultraääni on loistava työväline rakenteiden täsmälliseen paikantamiseen ja fysioterapiassa käytämme  ultraäänikuvantamista  pehmytkudosten, lihasten ja luisten rakenteiden toiminnan arviointiin sekä esim. vartalon syvien tukilihasten harjoittelun ohjauksessa .